Меню Затваряне

ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ

  • Регистрация, промяна на обстоятелства, преобразуване, прекратяване на търговски дружества.
  • Изготвяне на учредителни договори и устави, решения, протоколи и други документи на юридически лица.
  • Подготовка на необходимите документи и представителство пред Търговския регистър към Агенция по вписванията;
  • Изготвяне на писмени становища
  • Изготвяне на уведомления и предизвестия по договорни правоотношения.
  • Обжалване на актове по АПК