Меню Затваряне

НИЕ СМЕ

Kонсултантскo дружество, чиято дейност се фокусира върху разработката и управлението на проекти, свързани с европейските фондове, национални програми и различни други международни програми за финансиране.

научете повече

АГЕР КОНСУЛТ

ИЗГОТВЯНЕ И

Предоставяме консултантски услуги по инвестиционни програми с европейско финансиране (Програма за развитие на селските райони, План за възстановяване, Иновации и конкурентоспособност и др.)

научете повече

УПРАВЛЕНИЕ

НА ПРОЕКТИ

Комплексно

Цялостно консултиране и подготовка на всички документи свързани с регистрация и функциониране на земеделски производители. Анализиране на инвестиционните намерения и дейности с цел възможности за получаване на безвъздмездна финансова помощ от европейските и национални фондове.

научете повече

консултиране

Стартира прием по интервенции от Национална програма за пчеларство

Финансовият ресурс по програмата за 2024 г. е 6 286 800.97 лева. Кандидатите подават документи за финансова подкрепа единствено чрез СЕУ с квалифициран електронен подпис…

Изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение – фирми

„Агер консулт“ ЕООД предлага безплатна консултация относно условията за допустимост по мярката за подпомагане Цел на процедурата: предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на ВЕИ…

Енергийна ефективност на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

Цел на процедурата: eнергийно обновяване и подобряване на енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите. Допустими кандидати: 1) Tърговци по смисъла на…

Отворена е процедура BG-RRP-4.021 – Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите

Ще се финансират на мерки за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, включително на сгради от сектор туризъм Цели на…

Процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Допустими кандидати по процедурата са микро, малки и средни предприятия  регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. развиващи икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща…

От 01.01.2023 година е в сила новият Стратегически план за развитието на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г.

Новата зелена архитектура ще включва базовите изисквания и интервенциите, свързани с околна среда и климат в първи и втори стълб. По този начин се цели…

Окомплектоване на документация и въвеждане в ИСУН по програма за саниране и енергийна ефективност на жилищни сгради

Фирмата предлага безплатна консултация относно възможностите за финансиране

Изготвяне на цифрови модели

Изготвяме файлове с цифрови модели на обработваните от Вас площи, съвместими с GPS приемник, дрон или смартфон (.shp .kml .kmz и други формати). Цялостно изготвяне…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР

ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

КОНТАКТИ