Меню Затваряне

„АГЕР КОНСУЛТ” ЕООД е консултантска компания, насочена към изготвяне и управление на проекти, финансирани по европейски програми. Разполагаме с екип от висококвалифицирани професионалисти, които ще Ви окажат компетентна консултантска помощ, експертиза и пълно съдействие за успешната реализация на Вашият проект.

  • Управление на проекти на бенефициенти, кандидатстващи за финансиране от оперативните програми на ЕС;
  • Посредничество при намиране на инвестиционно финансиране;
  • Трансфер на технологии и „ноу-хау“;
  • Помощ на чуждестранни инвеститори;
  • Международни проекти за бизнес развитие;
  • Цялостно управление на стопанства на земеделски производители
  • Изготвяне на регистрация на земеделски производител, подаване на заявления в система за електронни услуги (СЕУ)
  • Изготвяне на цифрови географски данни, справки и географски модели чрез CADIS
  • Професионално управление на земеделски земи
  • Покупка и продажба на земя, отдаване под наем и аренда